Szukaj

Witamy w dziale Rekrutacja do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce  

                      

         Podanie do Zespołu Szkół RCKU w Przemystce (wersja .pdf)       

      Podanie do Zespołu Szkół RCKU w Przemystce (wersja edytowalna .docx)

 

 

Planowany nabór na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych.

Ø  Liceum Ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną „Pożarnictwo i ratownictwo medyczne”

Ø  Technikum Ekonomiczne z innowacją pedagogiczną „Promocja i reklama w biznesie”

Ø  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z innowacją pedagogiczną „Sztuka barmańska - przygoda ze zdrowym koktajlem”

Ø  Technikum Rolnicze z innowacją pedagogiczną „Warzywa i zioła- dobry sposób na biznes”

Ø  Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Ø  Technikum Hotelarstwa z innowacją pedagogiczną „Animacja czasu wolnego i usługi kosmetyczne”

Ø  Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie: rolnik oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Harmonogram i zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 w oparciu o Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Ø  od 22 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 1500

  - składanie wniosków o przyjęcie do ZSRCKU w Przemystce

Ø  do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 1500

  - składanie

·  świadectw ukończenia gimnazjum

·  zaświadczeń OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego

·  dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe i inne

·  pozostałych dokumentów

 

Ø  30 czerwca 2017 r. (piatek) godz. 1200

- ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do ZSRCKU

Ø  do 29 lipca 2017 r. (środa) do godz. 1500 wydawania skierowań na badania lekarskie (kształcenie zawodowe)

Ø  do 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 1500

- potwierdzenie woli podjęcia nauki w ZSRCKU w Przemystce

- złożenie

·   oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

·   oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

·   3 zdjęć

 

Ø  26 lipca 2017 r. (środa) godz. 1100

- ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do ZSRCKU w Przemystce

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji wynosi 200

       - za wyniki egzaminu gimnazjalnego – do 100 punktów

       - za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum

            - z przedmiotów : język polski, matematyka do 36 pkt.

            - z dwóch dodatkowych przedmiotów w zależności od wybranej szkoły do 36 pkt.

         - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

         - za szczególne osiągnięcia w konkursach zawodach, olimpiadach (wymienionych w  §6 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.)             do 18 pkt. 

         - za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 3 pkt.

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

w roku szkolnym 2017 / 2018 przyjmuje do następujących

szkół dla młodzieży

 

 

Lp.

Nazwa szkoły

Przedmioty punktowane

Przedmioty rozszerzone

Lata

1.

Liceum Ogólnokształcące  z innowacją pedagogiczną: Pożarnictwo                                                i ratownictwo medyczne;    

  

język polski, matematyka

biologia, język obcy

język angielski, matematyka   do wyboru: (biologia, chemia, geografia)*

3

2.

Technikum Ekonomiczne z innowacją pedagogiczną: Promocja i reklama                 w biznesie

-  technik ekonomista.      

język polski, matematyka,                  język obcy, informatyka

język angielski, matematyka

4

3.

Technikum Rolnicze z innowacją pedagogiczną: Warzywa i zioła – dobry sposób na biznes;

- technik rolnik

język polski, biologia, chemia, matematyka

biologia, matematyka

4

4.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  z innowacją pedagogiczną: Sztuka barmańska – przygoda ze zdrowym koktajlem;      

- technik żywienia i usług gastronomicznych                                                                                                    

język polski, matematyka, chemia, język obcy

chemia,            język angielski

4

5.

Technikum Hotelarstwa    z innowacją pedagogiczną: Animacja czasu wolnego         i usługi kosmetyczne;

- technik hotelarstwa

język polski, matematyka, geografia, biologia

geografia,           język angielski

4

6.

Technikum Mechanizacji Rolnictwa  i Agrotroniki      - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki                                                                                      

język polski, biologia, geografia, matematyka

matematyka, geografia

4

7.

Szkoła Branżowa I Stopnia

-  mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

-  rolnik

język polski, biologia, informatyka , matematyka

 

3

 * warunkiem realizacji zajęć z danego przedmiotu jest utworzenie grupy liczącej 15 osób

 

Liczba gości

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Przydatne linki

Nasi partnerzy